Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Search found 44 matches

by Administrator
10/01/2019 09:09:46
Forum: Server - VPS
Topic: Thêm tài liệu mô tả cho thư mục
Replies: 0
Views: 270

Thêm tài liệu mô tả cho thư mục

Khi có nhu cầu mở thư mục cho người dùng vào xem danh sách file thông qua Webserver Apache, có thể sử dụng 2 file định dạng tiêu đề và mô tả phía cuối danh sách file cho tiện. Nội dung 2 file viết theo chuẩn thẻ html.
webserver-readme.png
by Administrator
16/12/2018 21:26:24
Forum: Server - VPS
Topic: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04
Replies: 1
Views: 377

Re: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04

switch php version: Ex: php5.6 --> php7.1 * For webserver: sudo a2dismod php5.6 sudo a2enmod php7.1 sudo service apache2 restart * For commandline: sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1 sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.1 sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bi...
by Administrator
13/12/2018 19:41:57
Forum: Utilities
Topic: Bảng mã ASCII
Replies: 1
Views: 360

Re: Bảng mã ASCII

bộ ký tự tiếng Việt
àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđÀÁẠẢÃÂẦẤẬẨẪĂẰẮẶẲẴÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄÌÍỊỈĨÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠÙÚỤỦŨƯỪỨỰỬỮỲÝỴỶỸĐD
by Administrator
08/12/2018 22:20:36
Forum: CSS - CSS3
Topic: Tạo thanh cuốn đẹp cho thẻ DIV
Replies: 0
Views: 322

Tạo thanh cuốn đẹp cho thẻ DIV

Thẻ HTML nào có chứa nội dung nếu bị tràn nội dung có thể dùng thuộc tính overfolow để chỉ định thanh cuốn div{ width: 200px; height: 200px; overflow: auto; } div::-webkit-scrollbar { width: 8px; height: 8px; -webkit-appearance: none; border-radius: 3px; } /* Track */ div::-webkit-scrollbar-track { ...
by Administrator
08/12/2018 21:13:27
Forum: Server - VPS
Topic: Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04
Replies: 1
Views: 377

Cài đặt Webserver và MySQL trên Ubuntu server 18.04

Nên đứng ở quyền root để thực hiện cài đặt các lệnh sau: apt update apt install mysql-server -y apt install apache2 -y apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-mbstring -y a2enmod rewrite Tiếp đến là mở cổng 80 cho Firewall và khởi động webserver (bằng lệnh start hoặc restart) ufw al...
by Administrator
05/12/2018 08:55:11
Forum: SQL
Topic: Một số kỹ thuật tối ưu tăng tốc cho MySQL
Replies: 0
Views: 269

Một số kỹ thuật tối ưu tăng tốc cho MySQL

1. Luôn sử dụng đúng kiểu dữ liệu Sử dụng kiểu dữ liệu hợp lý sẽ giúp tối ưu được các hàm và thao tác trên dữ liệu. VD: Ngày tháng nên dùng kiểu date hoặc datetime. Dùng kiểu char cũng được nhưng không tối ưu cho các hàm tính toán ngày tháng. 2. Sử dụng kiểu CHAR thay thế cho kiểu VARCHAR Nếu dữ liệ...
by Administrator
04/12/2018 10:53:48
Forum: Utilities
Topic: Bảng mã ASCII
Replies: 1
Views: 360

Bảng mã ASCII

ascii-codes-table.png
by Administrator
30/11/2018 15:35:02
Forum: CSS - CSS3
Topic: CSS box-sizing
Replies: 0
Views: 256

CSS box-sizing

Thuộc tính này giúp kiểm soát phần dư thừa của border để tránh tình trạng khi thêm border thì bị thừa kích thước ....
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing
by Administrator
29/11/2018 20:57:24
Forum: CSS - CSS3
Topic: Chọn các phần tử trong khoảng xác định
Replies: 0
Views: 235

Chọn các phần tử trong khoảng xác định

#nn div { width: 40px; height: 40px; background-color: black; display: inline-block; margin-right: 10px; } #nn div:nth-child(n+3):nth-child(-n+6) { background-color: blue; } <div id="nn"> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </d...