Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Tạo thanh cuốn đẹp cho thẻ DIV

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 261
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Tạo thanh cuốn đẹp cho thẻ DIV


Thẻ HTML nào có chứa nội dung nếu bị tràn nội dung có thể dùng thuộc tính overfolow để chỉ định thanh cuốn
div{
  width: 200px;
  height: 200px;
  overflow: auto;
}

div::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
  height: 8px;
  -webkit-appearance: none;
  border-radius: 3px;
  
} 

/* Track */
div::-webkit-scrollbar-track {
  box-shadow: inset 0 0 5px grey; 
  border-radius: 10px;
}
 
/* Handle */
div::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: red; 
  border-radius: 10px;
}

/* Handle on hover */
div::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #b30000; 
}

Post 08/12/2018 22:20:36 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply