Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Một số lệnh linux có thể sử dụng trong Git Bash

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Một số lệnh linux có thể sử dụng trong Git Bash


cd <đường dẫn tên_thư_mục>: Lệnh di chuyển vị trí làm việc với thư mục

ll hoặc ls -l: Lệnh xem thư mục hiện tại có chứa gì

touch <tên_file>: Lệnh tạo file và không hiển thị soạn thảo

vi <tên_file>: Lệnh tạo file (hoặc sửa nội dung file). Để soạn thảo nội dung bấm phím i để cuối màn hình xuất hiện chữ 'Insert' thì bắt đầu soạn thảo. Để thoát khỏi chế độ soạn thảo bấm phím ESC. Để lưu nội dung và thoát khỏi chế độ soạn thảo bấm phím: ESC --> :x --> enter. Để thoat khỏi chế độ soạn thảo và không lưu nội dung thay đổi thì bấm phím ESC --> :q! --> enter

cat <tên_file> : Lệnh xem nội dung của file text

mv <tên_file_cũ> <tên_file_mới>: Lệnh đổi tên file hoặc di chuyển file. Nếu tên file cũ và tên file mới ở cùng 1 vị trí thư mục thì lệnh sẽ thực hiện đổi tên. Nếu ở khác đường dẫn thì lệnh sẽ di chuyển file.
...

Post 05/10/2018 14:57:10 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply