Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Phần mềm Sublime text - Công cụ soạn thảo code nhẹ và đơn giản

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Phần mềm Sublime text - Công cụ soạn thảo code nhẹ và đơn giản


Link download

Phiên bản cài đặt trên máy tính: https://drive.google.com/uc?id=1qAFLAU3N_TDnsYiYijLyDgDaGYuj8__s&export=download
Phiên bản chạy trực tiếp không cần cài đặt: Tải 1 trong 2 file đính kèm bài viết này. Bản x64 là dành cho Windows 64bit.Khi cài đặt cần chạy với quyền đầy đủ Administator (kích phải chuột lên file chọn Run as administrator đối với win 7, 8,10) như vậy thì sau khi cài đặt xong mới xuất hiện Sublime text ở trên menu phải chuột khi kích phải chuột lên file text hoặc file code web cần chỉnh sửa.


Tiện ích: Code snipet dùng để tạo hỗ trợ code nhanh trên sublime text. Code này dùng cho PHP

Bước 1: Vào Tool => Developer=> New Snipet....
Bước 2: Xóa toàn bộ nội dung cũ trong file snipet, paste nội dung sau vào

Code: Select all

<snippet>
	<content><![CDATA[
echo '<pre>'.__FILE__.'::'.__METHOD__.'('.__LINE__.')';
	print_r(${1:});
echo '</pre>';
]]></content>
	<!-- Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet -->
	<tabTrigger>_pre</tabTrigger>
	<!-- Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger -->
	<!-- <scope>source.php</scope> -->
</snippet>
Bước 3: Bấm Ctrl + S để lưu và lưu tên file như sau: _pre.sublime-snippet

Bước 4: Tắt Sublime text và bật lại để sử dụng

Ký tự viết tắt sử dụng là: _pre

Khi sử dụng: trong cửa sổ soạn code php nhập nội dung _pre sẽ tự xổ ra gợi ý --> bấn enter để tự điền code vào.
Có thể vận dụng cách trên để viết cho nhiều đoạn code khác
Attachments
Sublime Text Build 3176.zip
(9.56 MiB) Downloaded 152 times
Sublime Text Build 3176 x64.zip
(10.67 MiB) Downloaded 225 times

Post 06/10/2018 11:09:47 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Re: Phần mềm Sublime text - Công cụ soạn thảo code nhẹ và đơn giản


Tạo snipet cho HTML5

Bước 1: Vào Tool => Developer=> New Snipet....
Bước 2: Xóa toàn bộ nội dung cũ trong file snipet, paste nội dung sau vào

Code: Select all

<snippet>
<content><![CDATA[!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>$1</title>
</head>
<body>
 
</body>
</html>]]></content>
<tabTrigger>html5</tabTrigger>
<scope>text.html</scope>
</snippet>
Bước 3: Bấm Ctrl + S để lưu và lưu tên file như sau: html5.sublime-snippet

Bước 4: Tắt Sublime text và bật lại để sử dụng

Ký tự viết tắt sử dụng là: html5
snip-html5.png

Post 08/10/2018 13:49:30 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
User avatar
Administrator
Site Admin
Posts: 530
Joined: 17/08/2018 16:55:42
Họ và tên: Sao Phải Xoắn

Re: Phần mềm Sublime text - Công cụ soạn thảo code nhẹ và đơn giản


Video hướng dẫn cài đặt

Post 16/08/2019 21:58:30 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply