Hãy đăng ký tài khoản để xem được thêm nhiều thứ nữa...
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây
THÔNG BÁO: Chức năng gửi email của hệ thống đã hoạt động trở lại, ai bị quên mật khẩu thì có thể sử dụng chức năng I forgot my password ở giao diện đăng nhập để nhận mật khẩu mới.

Một chút hiệu ứng vui mắt với css3

User avatar
Administrator
Site Admin
Posts:530
Joined:17/08/2018 16:55:42
Họ và tên:Sao Phải Xoắn
Một chút hiệu ứng vui mắt với css3
<style>
.image {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 120px;
  height: 120px;
  margin:-60px 0 0 -60px;
  -webkit-animation:spin 4s linear infinite;
  -moz-animation:spin 4s linear infinite;
  animation:spin 4s linear infinite;
}
@-moz-keyframes spin { 100% { -moz-transform: rotate(360deg); } }
@-webkit-keyframes spin { 100% { -webkit-transform: rotate(360deg); } }
@keyframes spin { 100% { -webkit-transform: rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } }
</style>

<div style="height:500px;">
<img class="image" src="http://snvn.net/assets/img/canh-quat.png" alt="" width="120" height="120">
</div>
Link demo: http://snvn.net/css3-demo


ai lười thì dùng code này:
body {
		text-align: center;
		padding: 100px 0 0 0;
		color: #fff;
		background: #1d1f20;
}

.image{
		-webkit-animation: rotation 0.1s infinite linear;
}

@-webkit-keyframes rotation {
		from {
				-webkit-transform: rotate(0deg);
		}
		to {
				-webkit-transform: rotate(359deg);
		}
}

Post 12/11/2018 14:13:17 » by Administrator

:-bd
Chư vị chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây nhé http://snvn.net/ucp.php?mode=register
Xem quy định sử dụng ở đây nhé http://snvn.net/viewtopic.php?f=2&t=9&p=12#p12
Post Reply