Laravel Framework

Laravel Framework là một trong số các framework đang được trào lưu sử dụng hiện nay. Nhiều tài liệu nói Laravel mạnh nhất, nhưng tôi không nói vậy, vấn đề Laravel mạnh ở cái gì? sức mạnh ra sao? lấy tiêu chí gì để đánh giá sức mạnh??? chúng ta phải thực sự hiểu về Laravel và hiểu các Framework khác thì mới đánh giá được sức mạnh của chúng. Có thể mọi người ít nghe đến Zend Framwork nhưng không hẳn là Zend Framwork là không mạnh nhé. Tôi đã làm việc với vài loại Framwork nhưng đánh giá Symfony vẫn là cái Framework mạnh, tuy rằng hướng theo từng module nhưng lại rất tiện dụng và Symfony được dùng tích hợp vào các framework khác kể cả Zend và Laravel :D

Nói đi nói lại, Laravel tôi thấy hỗ trợ người lập trình nhiều tiện ích hướng tới sự lười biếng của người lập trình hơn. Tất nhiên với người lập trình mới, năng lực lập trình còn yếu thì Laravel đã làm hộ các bạn nhiều thứ hơn so với các framework khác.

MR.S

Ở đây tôi hướng dẫn các bạn cài đặt và tìm hiểu về Laravel Framework

Tài liệu và hướng dẫn từ trang chủ: https://laravel.com/docs/5.6#server-requirements
Book hướng dẫn làm project đơn giản: 

https://snvn.net/download-free?f=ubG58nqe1CnjWaa5gFofTBbcqF9RSzf8oKhVvW15.pdf

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ BẢN

1. Cài đặt PHP7.2 (Có thể cài trên Windows với Xampp  hoặc Linux...)

2. Cài trình quản lý cài đặt code Composer https://getcomposer.org/download/

3. Cài ứng dụng Laravel: Mở cửa sổ lệnh CMD (trên windows) hoặc terminal (trên linux...) chạy lệnh dưới đây:

composer global require "laravel/installer"

Sau khi chạy xong lệnh composer, dùng lệnh CD để di chuyển vị trí làm việc vào thư mục sẽ chứa code Project. Chạy lệnh dưới đây để tạo project

laravel new blog

** Nếu không muốn cài composer thì tải file đính kèm bên dưới về giải nén và chạy luôn.  

https://snvn.net/download-free?f=gbO9lkcRkoEcUrZ26oWO3QDNyO3CHYf4JKlSd1WN.zip

3. Xem kết quả: http://localhost/blog/public --> giao diện hiển thị chữ Laravel và một số link Document ... là OK. Chú ý: địa chỉ web thì phụ thuộc vào cấu hình của webserver.


Nếu báo lỗi key: No application encryption key has been specified thì bạn tạo mới key bằng lệnh sau ở trong cửa sổ lệnh: php artisan key:generate


Mỗi lần chạy lệnh trên sẽ tạo 1 key mới thay thế key cũ. Key này sẽ dùng để làm khóa mã hóa mật khẩu hoặc một số thứ khác của website ==> cần bảo mật key này cho tốt.


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status