[CSS] - Định dạng thanh cuốn đẹp cho thẻ DIV

CSS - CSS3      2019-09-18 00:37:34    Thêm vào bộ sưu tập

Thẻ HTML nào có chứa nội dung nếu bị tràn nội dung có thể dùng thuộc tính overfolow để chỉ định thanh cuốn, khi đó có thể sử dụng css để chỉnh lại định dạng cho thanh cuốn đẹp hơn so với mặc định ban đầu.

 

div{
  width: 200px;
  height: 200px;
  overflow: auto;
}

div::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
  height: 8px;
  -webkit-appearance: none;
  border-radius: 3px;
  
} 

/* Track */
div::-webkit-scrollbar-track {
  box-shadow: inset 0 0 5px grey; 
  border-radius: 10px;
}
 
/* Handle */
div::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: red; 
  border-radius: 10px;
}

/* Handle on hover */
div::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #b30000; 
}

 


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status