[HTML] - Cấu tạo và cách viết thẻ HTML

HTML - HTML5      2018-10-23 17:37:19    Thêm vào bộ sưu tập

Một thẻ HTML được đánh dấu bởi cặp ký hiệu <>. Thẻ HTML có 2 loại: Thẻ có chứa nội dung và thẻ không chứa nội dung.

* Thẻ HTML có chứa nội dung: sẽ bao gồm 1 thẻ mở và 1 thẻ đóng. Nội dung sẽ được bao bọc bởi cặp thẻ mở và thẻ đóng. Thẻ không chứa nội dung sẽ chỉ có thẻ mở.

Cấu trúc của một thẻ chứa nội dung:  <Tên_Thẻ>   nội dung </Tên_Thẻ>

Thẻ đóng bắt buộc phải có ký hiệu / ở trước tên thẻ. Giữa ký hiệu <  và phần tên thẻ không được có khoảng cách. Tên thẻ HTML là những tên được quy định sẵn, không tự sáng tạo được. Bạn có thể tra cứu tên thẻ HTML tại đây 

Ví dụ một số thẻ có chứa nội dung: 

<div> Nội dung khối </div>

<p> Nội dung đoạn văn bản </p>

<h1> Nội dung tiêu đề bài viết </h1>

* Thẻ HTML không chứa nội dung: sẽ chỉ có duy nhất 1 thẻ mở và không chứa nội dung. Trong thẻ mở đó có thể có ký tự / ở sau phần Tên_Thẻ. Ký hiệu này để đóng thẻ hay còn gọi là thẻ tự đóng. 

Ví dụ một số thẻ HTML tự đóng:

<br />

<hr />

Chú ý khi viết thẻ HTML: Đối với các thẻ HTML có chứa nội dung thì bạn nên tạo thói quen viết thẻ mở xong thì viết luôn thẻ đóng sau đó mới đưa trỏ soạn thảo vào giữa 2 thẻ để soạn thảo nội dung. Đa số các bạn mới học khi chép code thì cứ chép lần lượt từng thẻ nên dễ bị hiện tượng các thẻ lồng ghép chéo chân nhau dẫn đến sai cấu trúc thẻ HTML.

Ví dụ trường hợp trình bày sai cấu trúc:

<div>
    Đây là nội dung khối DIV
<p>
    Đây là nội dung đoạn văn
</div>
</p>

Cách viết trên là sai vì thẻ P và thẻ DIV đứng chéo chân nhau. Sửa lại cách viết đúng như sau:

<div> Đây là nội dung thẻ DIV </div>
<p> Đây là nội dung đoạn văn </p>

hoặc nếu lồng ghép nhau thì phải ghép như sau:

<div> Đây là nội dung thẻ DIV
     <p> Đây là nội dung đoạn văn </p>
</div>

 

Chúc các bạn thành công!

Ở đây có nội dung ẩn bị giới hạn VIP, hãy nâng cấp VIP để xem!

 Ở đây có nội dung bị ẩn, bạn cần đăng nhập để xem tiếp!


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status