Hướng dẫn sử dụng chức năng Bộ sưu tập

Thêm vào bộ sưu tập

Chức năng Bộ sưu tập: Giúp bạn lưu trữ lại những bài viết, những ghi chú theo một nhóm riêng và bạn có thể lưu trữ riêng tư hoặc chia sẻ với mọi người.Sau khi bạn đăng nhập, trên đầu trang web có menu Bộ sưu tập, bấm vào link này bạn sẽ xem được danh sách các Bộ sưu tập của bạn. Bạn có thể tạo các Bộ sưu tập với các nội dung và mục đích khác nhau.Mỗi khi xem bài viết, nếu bạn đã đăng nhập thì có thể bấm link Thêm vào bộ sưu tập ở phần đầu bài viết để lưu trữ. Trước khi thêm vào Bộ sưu tập, bạn cần tạo mới Bộ sưu tập nhé. Mr S - 19:51:21 21/11/2019

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status