Hướng dẫn sử dụng SNVN

Thêm vào bộ sưu tập
- Chức năng Tạo ghi chú: Giúp bạn viết những nội dung ghi chú ngắn gọn, nhanh, tiện dụng chia sẻ, lưu chữ riêng tư với thời gian lưu trữ và số lượng ghi chú không giới hạn.


- Chức năng Ghi chú code: Giúp các bạn lập trình viên lưu lại những dòng code tiện ích nhanh chóng, khi cần có thể tra cứu lại.

- Chức năng Tìm kiếm: Bạn có thể tìm theo thẻ được gắn, hoặc tìm theo nội dung của ghi chú. Chức năng này chỉ tìm được các ghi chú công khai.

- Sau khi đăng nhập: bạn có thể lưu lại vĩnh viễn nội dung ghi chú, thiết lập ghi chú riêng tư, xem lại các ghi chú bạn đã tạo, tìm kiếm lại các ghi chú của bạn, chỉnh sửa lại nội dung ghi chú của bạn.

- Bạn chưa đăng nhập thì có thể tạo ghi chú và chia sẻ ghi chú. Nhưng nội dung ghi chú tạo tự do sẽ chỉ được lưu lại trong 30 ngày. Những nội dung ghi chú tự do sẽ luôn ở chế độ công khai.

- Phần Công cụ tiện ích: Là những thứ liên quan từng chuyên môn riêng, hoàn toàn miễn phí chia sẻ.
Mr S - 12:01:32 08/11/2019

Tags:

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status