Hướng dẫn sửa password kết nối CSDL cho web wordpress ở trang fm.snvn.net

Code: Default 15/06/2021 00:40

Hướng dẫn sửa password kết nối CSDL cho web wordpress ở trang fm.snvn.net

Bước 1: Đăng nhập vào trang fm.snvn.net
Bước 2: Mở thư mục  chứa mã code ra, kích chuột vào tên file wp_config.php
Bước 3: Bấm nút Edit ở giao diện xem nội dung file
Bước 4: Tìm đến dòng
define( 'DB_PASSWORD', 'xxxxxx' );
Bước 5: Thay thế xxxxx là password mới
Bước 6: Bấm nút Save bên dưới và vào lại website để xem kết quả.