Bài tập thực hành Github

Tài liệu GIT      2019-11-27 08:03:16    Thêm vào bộ sưu tập
 • Chuẩn bị một project website nhỏ, hiển thị đơn giản. VD có thể download bộ theme đơn giản của Startbootstrap  https://startbootstrap.com/template-overviews/simple-sidebar/. Theme này chỉ gồm 1 trang đơn giản và menu dọc. Sau khi download về giải nén đưa vào thư mục như hình sau:
  Thực hành github
 • Khởi tạo repos cho thư mục code này.
  • Khởi tạo local repos (git init)
  • Đưa các file vào vùng staged (git add *)
  • Commit các file này vào local repos (git commit -m “init project theme”)
 • Đưa local repos lên github. Trên github cần tạo repos trống (không có file readme và .gitignore), đặt tên cho repos trên github là remote-startbootstrap-simple-sidebar
  • Tạo repos trên github
  • Add remote cho local repos và dùng luôn tên mặc định là origin (có thể thay đổi tùy ý), dùng lệnh git remote add… để thực hiện.
  • Kiểm tra thông tin của remote bằng lệnh: git remote -v
  • Đẩy các file từ local lên remote bằng lệnh push
 • Clone remote repos về một thư mục khác trên máy tính.
  • Tại cửa sổ git bash đang mở, di chuyển ra ngoài thư mục local repos hiện tại (dùng lệnh cd ), nhưng tốt nhất là mở cửa sổ git bash mới tại thư mục cấp cha của thư mục local repos hiện.

Thục hành github

  • Dùng lệnh git clone <url …> bootstrap_simple_sidebar_user2
  • Sau khi clone xong dùng lệnh
   • Lệnh ll (2 chữ L nhưng viết thường) dùng để xem trong thư mục hiện tại có gì
   • cd bootstrap_simple_sidebar_user2 để di chuyển vị trí làm việc vào trong thư mục mới này.  

Thục hành github

 • Cập nhật nội dung ở thư mục mới clone về (bootstrap_simple_sidebar_user2)
  • Sửa nội dung file index.html
  • Commit tại local repos mới này
  • Pull để kiểm tra trên server có thay đổi gì không
  • Push lên server
 • Tải lại sự thay đổi ở repos local gốc (thư mục startbootstrap-simple-sidebar)
  • Trở lại cửa sổ làm git bash làm đang làm việc với thư mục startbootstrap-simple-sidebar, thực hiện lệnh Pull để kiểm tra thay đổi và kéo nội dung mới về.
  • Sau khi kéo về, kiểm tra lại nội dung file index đã có thay đổi hay chưa. Nếu đã nhận được thay đổi là thành công.

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status