Đổi tên và xóa nhánh

Tài liệu GIT      2019-11-27 09:25:11    Thêm vào bộ sưu tập
  • Đổi tên: git branch -m <branch_name>  <new_branch_name>
   • Vd: git   branch  -m   bug-001    bug01
  • Xóa branch:
   • Xóa branch đã merged:
    • git branch -d <branch_name>
    • chú ý: tham số -d phải viết chữ thường
    • VD:  git branch -d bug01
   • Xóa branch chưa merged:
    • git branch -D <branch_name>
    • Tham số -D phải viết chữ in hoa.
    • VD: git branch -D task-01

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status