Nhập nhánh (Merge Branch)

Tài liệu GIT      2019-11-27 09:24:12    Thêm vào bộ sưu tập
 • Thực hiện theo các bước sau:
  • Di chuyển về nhánh chính:  git checkout master
  • Thực hiện nhập nhánh:   git merge <branch_name>
   è xuất hiện cửa sổ nhập nội dung mô tả cho lần commit này à bấm :x và enter để lưu.
  • Kiểm tra lại kết quả
   • git branch --merged à hiển thị tên các nhánh đã được nhập vào master
   • git branch --no-merged  à hiển thị các nhánh chưa được nhập vào master.

©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status