Thao tác push và pull (upload và download) trong git

Tài liệu GIT      2019-11-26 14:38:32    Thêm vào bộ sưu tập
 • Push:  Đẩy file và các commit lên server
  • Cú pháp: git push <remote_name> <branch>
  • Chú ý:
   • Khi push nếu trên server chưa có lần commit nào thì cú pháp trên sẽ hoạt động luôn.
   • Nếu trên server đã có commit thì cần phải thực hiện lệnh pull (kéo về) trước khi commit để đảm bảo lấy được bản mới nhất về local.
   • Nếu commit trên server khác với commit trên local thì sẽ không push được.

VD: Thêm 1 remote cho local repos git-01 và thực hiện đẩy lên server github.

+ B1: Trên github tạo mưới 1 repos rỗng (không có file README và không có .gitignore) sau đó copy lấy link. https://github.com/sonmobi/test03.git Sau khi tạo xong sẽ hiển thị giao diện hướng dẫn đẩy repos lên.

+ B2: Add liên kết remote repos này vào local repos
Thao tác Push trong git

+ B3: Đẩy lên nhánh mặc định là master bằng lệnh git push, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập vào github

Thao tác Push trong git

Nếu nhập sai tài khoản ở giao diện này thì có thể đăng nhập bằng dòng lệnh
Thao tác Push trong git
Đăng nhập thành công, git sẽ đẩy dữ liệu lên server github. Dưới đây là hình ảnh push thành công.

Thao tác Push trong git
 

 • Pull: Kéo thông tin về local repos
  • Cú pháp: git pull <name> <branch>

VD: Tạo mới 1 file trên repos github sau đó thực hiện lệnh pull theo cú pháp trên để kéo file về.

Thao tác pull trong git


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status