Thực hành tạo TAG trong git

Tài liệu GIT      2019-11-28 14:28:02    Thêm vào bộ sưu tập

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo tag tại một vị trí commit bất kỳ.
Xem lại các câu lệnh liên quan đến git tag tại đây: https://snvn.net/tai-lieu-git/tong-hop-mot-so-cau-lenh-git.50.html

Quá trình tạo tag:
Bước 1: Về nhánh master: git checkout master
Bước 2: Xem log: git log --oneline
Bước 3: Áp dụng cách thêm tag chỉ định cho ID: git tag -a <name> <commitID> -m "Nội dung ghi chú"
Xem trên danh sách log ID của commit A (trong hình vẽ) là gì thì copy lấy ID đó, cho vào lệnh sau:
git tag -a v0.1 <ID_commit_A> -m "Them tag cho commit A "

Bước 4: Làm tương tự bước 3 cho các commit B, C
Bước 5: Xem lại kết quả bằng lệnh git log --oneline
Bước 6: Đẩy các tag vừa tạo lên remote github dùng 1 trong các câu lệnh sau:
git push <remote_name> <tagname> ==> Thêm tagname vào remote name
git push <remote_name> --tags ==> Thêm tất cả tag vào remote name
Bước 7: vào github xem lại kết quả.


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status