[BT-LTC] - Bài 1 - Nhập và xuất

Thư viện Lập trình C      2019-09-26 10:20:58    Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập 1.a:  Hãy viết chương trình in ra màn hình thông tin giới thiệu như sau:

- Ho va ten: Nguyen Van A
- Sinh nam: 2019
- So thich: Yeu mau tim, ghet thuy chung :)
- Cong viec: Dang hoc lap trinh tai website saophaixoan.net

Bài tập 1.b: Hãy viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và in ra màn hình 2 số nguyên vừa nhập

Bài tập 1.c: Hãy viết chương trình nhập vào 2 số nguyên và in ra tổng, hiệu, tích, thương của 2 số vừa nhập.


©SPX 2015-2020
Nội dung đã đăng ký bản quyền và quản lý bởi DMCA.com Protection Status